Ouderavonden

Ouderavonden

Ik heb als gastspreker de afgelopen tien jaar veel ouderavonden mogen leiden. Dat heb ik gedaan vpor zowel kleine als grote groepen. Het gaat daarbij vaak om thema’s die veel ouders aanspreken zoals  de puberteit, ontwikkeling van de hersenen en invloed op gedrag, pesten, grenzen stellen, huiswerkbegeleiding, drank en drugs, etc. Neem voor meer informatie gerust contact op

Cursus opvoeden van pubers

Op verschillende scholen is de cursus "opvoeden van pubers" aangeboden. Een cursus van 4 avonden over het opvoeden van pubers. De cursus is bedoeld voor alle ouders (dus niet alleen voor moeilijke opvoedingssituaties en grote problemen) en wordt op de school zelf gegeven.

Onderwerpen die aan bod komen:

  • kenmerken van de adolescentie, taken en vaardigheden
  • grenzen stellen
  • omgaan met conflicten
  • gesprekstechnieken, bespreken van gevoelige onderwerpen
  • opvoedingstechnieken

Er is een literatuurmap beschikbaar en ouders worden geacht opdrachten uit te voeren. De cursus is zeer interactief; ouders leren vooral ook van elkaar. Meer informatie vindt u bij downloads...

 

Themabijeenkomsten, workshops  en studiedagen

Voor verschillende scholen en verschillende studiedagen heb ik workshops en trainingen gegeven. Neem contact op voor meer informatie