Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering

Kwaliteitsverbetering is een continu proces waar alle geledingen van een school bij betrokken zijn; management, coordinatoren, inhoudelijke ondersteuners zoals leerlingbegeleiders en orthopedagogen, docenten en ondersteunend personeel. En waarschijnlijk ook leerlingen en hun ouders. Dat maakt kwaliteitsverbetering tot een complex proces. Wat is kwaliteit dan precies? Kwaliteit waarvan? Hoe wordt kwaliteit gemeten en gewaarborgd?

Ik heb ondertussen een ruime ervaring met kwaliteitsverbetering op scholen en ben de laatste jaren met de volgende onderwerpen bezig geweest:

  • visieontwikkeling
  • ondersteuning management
  • methodiekontwikkeling
  • implementatietrajecten
  • verandermanagement
  • samenwerken
  • teamsfeer verbeteren (samenwerkingsproblemen, (onuitgesproken) conflicten)
  • systematisch werken, verslaglegging, efficiënt vergaderen en overleggen
  • ouderparticipatie
  • fusiebegeleiding

Themabijeenkomsten, workshops en studiedagen

Voor verschillende scholen op verschillende studiedagen heb ik workshops en trainingen gegeven (o.a over differentiatie, aanpak van lastig gedrag, samenwerking en ouderparticipatie)

 

Zorgstructuur

Al weer tien jaar geleden heb ik de Zorglijn ontwikkeld; een digitaal leerlingvolgsysteem voor het in kaart brengen van de sociale competenties van de leerlingen. De Zorglijn is op meerdere scholen in gebruik geweest, vooral VSO en VMBO. De meeste scholen zijn ondertussen overgestapt om modernere systemen die technisch meer mogelijkheden bieden. Het achterliggende idee van de Zorglijn en de structuur die de Zorglijn biedt aan de zorg op een school zijn nog zeer actueel en bruikbaar. Het systeem zelf is niet meer leverbaar.

Door het ontwikkelen van de Zorglijn en de implementatie hiervan binnen verschillende scholen ben ik zeer ervaren met de zorgstructuur van scholen en alles wat daar bij komt kijken; handelingsplannen, rapportage, leerlingenbesprekingen, verslaglegging, observeren, samenwerken, etc.

U kunt de folder over de Zorglijn downloaden als pdf bestand.

Artikelen over de Zorglijn.