Docentprofessionalisering

Docentprofessionalisering

Docentprofessionalisering is een van de speerpunten van de huidige minister. Dat is niet voor niets; want voor goed onderwijs zijn goede docenten nodig. Daar komt heel wat bij kijken! Een docent moet over heel wat competenties beschikken; vakinhoudelijke competenties, pedagogische competenties, samenwerken, organiseren, rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen en de eigen professionaliteit blijven ontwikkelen waaronder reflectie.

Mijn werkzaamheden binnen het onderwijs gaan over: 

 • Competentievergroting (zie hieronder)
 • Aanpak van lastig gedrag
 • Zorgleerlingen (oa ADHD, PDD-NOS, etc)
 • Klassenmanagement
 • Aansluiten bij belevingswereld leerling
 • Activerende didactiek (zie hieronder)
 • Differentiatie
 • Gesprekstechnieken (met leerlingen en ouders)
 • Groepsdynamica
 • Mentortrainingen (zie hieronder)
 • Sociale vaardigheidstrainingen (train de trainer, zie ook eigen publicatie in CV)
 • Leerstijlen (Kolb)
 • Interactieanalyse volgens Leary
 • Het geven van feedback (aan leerlingen, aan collega’s)
 • Non-verbale communicatie
 • Conflicthantering en bemiddeling
 • Zwakbegaafdheid/zwakzinnigheid

Daarnaast train en coach ik leerlingbegeleiders, coordinatoren en onderwijsmanagers

Coaching

Individuele of groepsgewijze coaching voor docenten, coordinatoren en leidinggevenden.

Begeleide intervisie

Bij intervisie gaat het over problemen binnen het werk waar u tegenaan loopt. De deelnemers komen 4-8 keer samen, stellen individuele doelen en helpen elkaar om deze te bereiken.

Supervisie

Individueel of groepsgewijs, waarbij het -nog meer dan bij intervisie- gaat over persoonlijke sterke punten en aandachtspunten in relatie tot de functie die men heeft. Het is persoonlijker en diepergaander dan intervisie; het gaat om hoe u in het vak staat, wat uw opvattingen zijn over uzelf als docent, over uw waarden en normen en waar deze vandaan komen.

Videoanalyse

Video-opnames blijven een zeer nuttig instrument om het gedrag van leraren en leerlingen te analyseren en te veranderen. Vanuit de competentievergrotende methodiek wordt vooral gelet op wat al goed gaat en wat nog beter kan.

LINK: Activerende didactiek

In de training didactische werkvormen komt een scala aan activerende werkvormen aan bod en worden docenten geholpen om de vertaalslag te maken naar hun eigen lessen.

Link: basistraining competentievergrotende methodiek

Reeds honderden docenten hebben de basistraining competentievergroting gevolgd.
Deze training is erop gericht om docenten te leren:

 • hoe zij de sociale competentie van leerlingen kunnen vergroten
 • hoe “lastig” gedrag adequaat aangepakt kan worden
 • hoe orde en veiligheidsproblemen voorkomen en verholpen kunnen worden (o.a klassenmanagement).

Bij de training horen opdrachten die de docent kunnen helpen het geleerde in praktijk te brengen. Want er moet natuurlijk wel iets gebeuren!

Bij de training hoort eveneens een literatuurmap. Hierin worden de belangrijkste begrippen en technieken van de competentievergrotende methodiek besproken.

De training wordt gemiddeld met een 8,5 gewaardeerd. De meest voorkomende reactie:

“Praktisch, herkenbaar, eindelijk eens iets zinvols, hier kan je wat mee”

LINK: Mentortraining

In de mentortraining worden de vaardigheden geoefend die mentoren nodig hebben. Op verschillende scholen is een analyse gemaakt van de taken die mentoren hebben en de vaardigheden die nodig zijn om deze taken uit te voeren.
Veel voorkomende onderdelen zijn:

 • Algemene gesprekstechnieken
 • Slecht nieuwsgesprek
 • Gesprekken voeren met zorgleerlingen
 • Gesprekken voeren met ouders van zorgleerlingen
 • Groepsdynamica/ Klassenmanagement
 • Pesten
 • Psychopathologie
 • ADHD, depressie, gedragsstoornissen, aan autisme verwante stoornissen, etc.

Overig

Naast alle bovengenoemde mogelijkheden is er natuurlijk nog veel meer mogelijk. Maatwerk dus. In overleg met de school kan bekeken worden wat precies uw wensen en behoeftes zijn, waar uw vraag aan mij vandaan komt en wat een gepast en zinvol antwoord kan zijn. Vaak ligt het antwoord voor de hand, maar soms moet je samen even zoeken voordat je weet wat er precies speelt en wat je eraan moet doen.  

Cursus voor ouders: "opvoeden van pubers"

In 2006 is de cursus “Opvoeden van pubers” ontwikkelt. Deze cursus is bedoeld voor ouders en gaat over het opvoeden van adolescenten. De cursus is al tientallen keren gegeven op verschillende scholen. Voor meer informatie over deze cursus, klikt u hier.


Begeleiding bij persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
De deelnemer verzamelt informatie over het eigen functioneren, stelt doelen in overleg met leidinggevende en externe begeleider en maakt een plan van aanpak. Tijdens het POP traject zijn verschillende begeleidingsvormen mogelijk,afhankelijk van gestelde doelen, mogelijkheden en wensen.