Erik van Bruggen

GZ Psycholoog

Training voor professionals

Voor (medische) professionals bied ik trainingen op maat. Vaak zijn dit in company traningen. Op basis van moderne onderwijskundige principes en evidence leert u uw vaardigheden verbeteren. Denk aan zaken als feedback geven, confronteren, ruimte innemen en omgaan met agressie.

Het leren is competentie- en resultaatgericht (canmeds). Het ondersteunt het functioneren van u en uw team in de praktijk en bevordert het samenwerken.

Training "Kappen nou"

omgaan met grensoverschrijdend en intimiderend gedrag van patiënten

Doelgroep
Praktijk assistenten en huisartsen, in de dagpraktijk en op de huisartsenpost

Aanleiding
In spoedeisende situaties, maar ook wanneer de zorgverlener niet tegemoet kan/wil komen aan de vraag van de patiënt, kunnen de emoties hoog oplopen. Grensoverschrijdend en intimiderend gedrag (waaronder agressie en conflicten) treden geregeld op in het contact tussen patiënt en huisarts, triagist of assistente. Wilt u zo goed mogelijk reageren op patiënten die de normale fatsoensgrenzen in de communicatie overschrijden? De training 'kappen nou” biedt handvatten om zo mogelijk de rust te bewaren of te herstellen, om zelf geen slachtoffer te worden en ruimte te maken om de “lastige” patiënt toch te helpen.

Opzet
De geaccrediteerde training sluit aan op situaties in de praktijk; aan de balie, in de wachtkamer, bij bloedprikken, aan de telefoon, e.d.
De training is vooral praktisch; veel uitproberen, experimenteren, zelf doen en leren van anderen. Theorie is ondersteunend bij het praktijkleren.

De trainers:
De training wordt gegeven door en Erik van Bruggen en Fenno Moes. Tot eind 2020 gaven zij deze training voor het NHG. Omdat het NHG is gestopt met het geven van deze training hebben Erik en Fenno deze training overgenomen.

Erik is een zeer ervaren GZ psycholoog/trainer die al veel heeft gewerkt in de medische wereld. (zie www.evanbruggen.nl)

Fenno is een zeer ervaren trainer/acteur. Hij weet op meesterlijke wijze een goede sfeer te scheppen waarin het gewoon leuk is om te oefenen met nieuw gedrag.

Wat levert de training u op?
• U maakt zich minder zorgen over de omgang met patiënten die het u moeilijk maken.
• U weet hoe en op welk moment u grenzen moet stellen.
• U bent in staat de normale gang van zaken zo weinig mogelijk te laten verstoren.
• U kunt samenwerken om de praktijk zo veilig mogelijk te maken.

Locatie
In een door u voorgestelde locatie (indien geschikt uw eigen praktijk )
Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 12
Ervaringen van eerdere deelnemers
“Veel bruikbare tips”
“Leerzaam – het lukt me nu om rust te creëren”.
“Ik vind het nu haast leuk om boze patiënten tegenover me te krijgen!"

Accreditatie
De training duurt één dagdeel (4 uur accreditatie)