Erik van Bruggen

GZ Psycholoog

Supervisie

Supervisie is bij huisartsen al jarenlang een onderdeel van de opleiding. Maar ook na de opleiding is het goed om als persoon te blijven leren. Supervisie/begeleide intervisie kan hierbij helpen. Bij supervisie gaat het om het reflecteren op het eigen professioneel functioneren. Niet de patiënt of het probleem staat centraal, maar de manier waarop u daar zelf mee omgaat. Thema’s zijn bijvoorbeeld omgaan met lastige situaties met collega’s of patiënten, omgaan met grenzen en energiek blijven in het werk. Er wordt stil gestaan bij eigen gevoelens, gedachten, gedragingen, behoeftes, normen en waarden. Supervisie gaat uit van zelfsturing; de rol van de supervisor is u te helpen eigen oplossingen te vinden bij door u zelf gestelde leerdoelen.

Supervisie is niet alleen voor huisartsen bedoeld. In toenemende mate maken ook andere medische disciplines gebruik van supervisie als methode om te reflecteren op het eigen professioneel handelen. Met beide groepen heb ik ondertussen een ruime ervaring. Maar ook met ziekenhuisartsen, apothekers, etc.

Accreditatie
Supervisie onder mijn begeleiding wordt door het NHG en LVSC geaccrediteerd. 

Meer informatie: zie www.coachesvoormedici.nl

Meer weten over supervisie?

Werkwijze supervisie
Supervisie kan individueel of in een kleine groep. De deelnemer bepaalt zelf waar hij in supervisie mee bezig wil zijn. Hij brengt een concrete ervaring of vraag in. Dat kan gaan over een consult, de relatie met een collega, contact met de assistente, de eigen ontwikkeling in het vak of keuzes waar de arts zich voor gesteld ziet. Door reflectie op deze ervaring of vraag wordt getracht inzicht te verkrijgen:

 • Wat is er precies gebeurd?
 • Wat was mijn aandeel?
 • Waarom doe ik dat zo?
 • Wil ik dat zo blijven doen?
 • Wat wil ik anders doen?
 • Hoe bereik ik dat?

Nieuw inzicht opent de weg naar nieuw gedrag en een nieuwe werkervaring. De nieuwe werkervaring kan weer concreet uitgangspunt zijn van verdere reflectie. Enzovoort: cirkelvormig, of liever: spiraalvormig ervaringsleren.

Thema’s die op deze wijze in supervisie vaak aan bod komen zijn:

 • Omgaan met eigen emoties: onzekerheid, angst voor fouten, boosheid;
 • De spanning tussen werk en privé;
 • De samenwerking met collega’s en assistentes;
 • Werkbeleving: twijfel over eigen toekomst in het vak en keuzes daarin, verlies van inspiratie, hoe houd je plezier in je werk;
 • Omgaan met patiënten: conflicten, klachten, eisende patiënten.

Aantal bijeenkomsten en frequentie wordt in onderling overleg afgesproken.

Wat zijn de kosten?

Individuele supervisie duurt 60-90 min en kost gemiddeld 110,- per uur.

Groepssupervisie duurt, afhankelijk van het aantal deelnemers 1,5 tot 2 uur en kost per deelnemer gemiddeld 60,- per bijeenkomst (Bij 6-7 deelnemers)