Erik van Bruggen

GZ Psycholoog

Over Erik van Bruggen

Als leraar lichamelijke opvoeding in het speciaal onderwijs heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen met verstandelijke beperkingen en gedragsproblemen. Deze ervaring heeft mij later veel geholpen bij mijn werk in kinderhuizen, kinderpsychiatrie en begeleiding van kinderen op school. Daarna heb ik jarenlang, op alle schoolsoorten, docenten getraind in het competentiegericht werken en omgaan met lastig gedrag. Ook teambegeleiding en methodisch werken kwamen daarbij uitgebreid aan bod.

Vervolgens heb ik mijn focus met verlegd naar de medische en gezondheidszorg (ook al weer meer dan 22 jaar); huisartsen, specialisten, apothekers, POH-GGZ, etc. Training, opleiding en begeleiding staat daarbij centraal.

In 2005 ben ik mijn eigen psychologenpraktijk begonnen; kleinschalig, persoonlijk en vanuit een positieve kijk op de mens; positieve psychologie en positieve gezondheid staan hierbij centraal.

Opleidingen
 • positieve gezondheid
 • EFT (emotionally focused therapie)
 • EMDR
 • ACT
 • oplossingsgericht werken
 • opleiding supervisor en coaching , NHG en LVSC
 • psychologie, afstudeerrichting Kinder- en Jeugdpsychologie,
 • academie voor Lichamelijke Opvoeding
 • Motorische Remedial Teaching
Werkzaamheden
 • Psychologenpraktijk Erik van Bruggen
 • Trainer bij Teach de teacher, AUMC en UMCU, Medisch Specialistische vervolgopleidingen.
 • Psycholoog docent bij het Juliuscentrum, centrum gezondheidswetenschappen
  en eerstelijns geneeskunde, UMC Utrecht, vanaf 2001
 • Docententrainingen voor LED (landelijke Educatie Docenten, huisartsenopleidingen). Vanaf 2005
 • Zelfstandig psycholoog, werkzaam in oa. onderwijs als trainer, methodiekontwikkelaar, coach en projectleider 1998-2015
 • Werkzaamheden voor 2knowhow, trainingsbureau in Leiden
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog Jeugdhuis Middelveld, Residentiële orthopedagogische hulp aan moeilijk lerende kinderen en jongeren, Stichting Welzijn- en Gezondheidszorg, Leger des Heils, Amsterdam, 1989-2001
 • Particulier psycholoog, werkzaam als psychodiagnosticus bij de toelating van leerlingen voor LWOO en praktijkonderwijs,ROC-Amsterdam, 2000-2002
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog bij ‘ de Kombinatie’, ambulante hulp aan zwakbegaafde en zwakzinnige kinderen met psychiatrische problematiek, Paedologisch Instituut,Duivendrecht, 1994-1999
 • Opdrachten als trainer en methodiekontwikkelaar voor de afdeling Gedragstherapie van het Paedologisch Instituut, Duivendrecht op het NOVA college, Amsterdam
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog bij OC Amstelmonde,Residentiele hulp aan moeilijk lerende kinderen en jongeren,
 • Stichting De Opbouw, Uithoorn, 1998-1999
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog VSO-LOM ‘De IVVO’, Wormerveer,. 1993-1994
 • Leraar Lichamelijke Opvoeding VSO-MLK ‘De Brug Assendelft, 1984-1994
 • Leraar Motorische Remedial Teaching en judo, VSO-LOM ‘IVVO’, Wormerveer, 1990-1993
Registraties
 • GZ Psycholoog ( BIG register nr.09049632325)
 • Kinder- en jeugdpsycholoog, NIP
 • Coaches voor Medici, kwaliteitsregister NIP
 • LVSC, nr BRU011-S
Publicaties
 • De Kombinatietraining, een sociale vaardigheidstraining voor moeilijk lerende kinderen. ACCO, 1999.
 • Artikel ‘Ambulante psychiatrische hulp voor verstandelijk gehandicapte kinderen. In ‘Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid’, maart 1997 (met H. van Leeuwen en E. den Teuling, beide kinder- en jeugdpsychiater).
 • Artikelen “Lastige leerlingen” in ‘12-18’, tijdschrift voor het voortgezet onderwijs, maart en aprilnummer, 2001
 • Artikel “De Zorglijn” in ’12-18’, tijdschrift voor het voortgezet onderwijs, oktober 2002
 • Artikel “Aanpak lastig gedrag op NOVA college”, ism H. Winkel, Tijdschrift voor leerlingbegeleiders, jaargang 26, nummer 6
 • Artikel “Zorglijn buigt gedrag om” ism H. Winkel, in Didaktief, jaargang 34, nummer 3, maart 2004
 • “Gids didactische werkvormen’ , 2004, eigen uitgave
 • “lastige leerlingen”, artikel in brochurereeks van 12 tot 18, 2006
 • “artikel “samen opvoeden”, in ’12-18’, tijdschrift voor het voortgezet onderwijs, november 2007
 • Gids didactische werkvormen, eigen uitgave, laatste versie 2018
 • “Gek met groepen”, over groepsdynamica, 2019
 • "Empathie; zegen of vloek", Huisarts en Wetenschap, juni 2022