Training

Voor medisch specialisten biedt ik trainingen op maat; feedback geven, confronteren, samenwerkingsvaardigheden, etc.
 
Training betekent in alle gevallen dat het gaat om een oefenproces dat gericht is op het verbeteren van het prestatieniveau in die vaardigheid. 
Training betekent voor mij een combinatie van inzicht en aanleren en oefenen van vaardigheden, gericht op beter functioneren en meer mogelijkheden krijgen als mens en als professional.

VoJ
Videotraining on the Job (VoJ) is een methode om de effectiviteit van uw communicatie met patiënten te vergroten. Digitale cameraregistratie van uw polikliniekconsulten en het bespreken daarvan vormen de basis. Deze aanpak maakt het mogelijk om u in relatief weinig tijd feedback op maat te geven, op de werkplek, in een veilige sfeer én aansluitend bij wat u zelf als lastig ervaart. Het gaat om het profileren van de sterke punten in uw patiëntencommunicatie en om aandacht voor de minder sterke punten daarin zodat u die op basis van adviezen, tips en oefenen kunt verbeteren.

 

Functioneringsgesprekken

Voortgangsgesprekken voor opleiders

Met ingang van 2011, zes jaar na het eerste Kaderbesluit (KB CCMS 2005), is het nieuwe Kaderbesluit in werking getreden. Dit nieuwe besluit bevat een groot aantal wijzigingen van onderwijskundige aard en schenkt meer dan voorheen aandacht aan het competentiegericht opleiden. De volgende algemene competenties voor de medisch specialist zijn hierin vastgelegd:
- Medisch handelen
 - Communicatie
 - Samenwerking
 - Kennis en wetenschap
 - Maatschappelijk handelen
 - Organisatie
 - Professionaliteit

Voor de competenties "medisch handelen" en "kennis en wetenschap" wordt de AIOS binnen het eigen specialisme opgeleid gedurende zijn of haar opleiding. Ook de andere competenties komen op natuurlijke wijze aan de orde in de dagelijkse werkzaamheden van een AIOS. Het cursorisch onderwijs is bedoeld om de niet specifiek discipline-gebonden aspecten van het werken als specialist gericht te ontwikkelen. Het leren is competentie- en resultaatgericht. Het ondersteunt het functioneren van de professional in de praktijk en bevordert het werken in teams.