Coaching

Coaching

Coaching is een ruim en aan inflatie onderhevig begrip: er wordt wel gezegd dat "de ene helft van Nederland de andere helft coacht".
Belangrijk bij de start van een coachingstraject is daarom:
• Een goede, gecertificeerde en geregistreerde coach.
• Duidelijke afspraken over de doelen en de middelen.

Het doel van de coaching
De redenen om in coaching te gaan kunnen heel verschillend zijn:
1. Een arts kan behoefte hebben om eens uitgebreid stil te staan bij waar hij/zij staat. Hoe zit het met het plezier in het werk? Welke kant gaat het op? Is dat de gewenste kant? Of moet er iets bijgestuurd worden? Wat dan en hoe dan? In deze gevallen is er geen sprake van een duidelijk probleem; eerder van een wens om het functioneren te optimaliseren, cq het plezier in het werk vast te houden of verder te vergroten.
2. Er kan ook sprake zijn van een duidelijk probleem: het werk is niet leuk meer, te zwaar, te stressvol. De samenwerking met de collega's is moeizaam. Het vak is te zeer veranderd om er nog van te kunnen genieten etc.

Oplossingsgericht coachen
Als er sprake is van een ervaren probleem zal de coach met de coachee op zoek gaan naar de mogelijkheden om dat probleem op te lossen. Daarbij is de analyse van wat er speelt uiteraard van belang maar zelfs los daarvan is het denken in oplossingen een manier om verder te komen. Keuzes maken, knopen doorhakken, verder gaan.
De oplossingsgerichte benadering komt uit de Amerikaanse school van de "solution focused therapy". Coaching is natuurlijk geen therapie maar de oplossingsgerichte beginselen zijn in coaching een krachtig element.

Praktisch
Coaching beslaat meestal zo' n 10 gesprekken van een uur, de frequentie wordt in overleg bepaald. Accrediteringspunten kunnen worden aangevraagd.