Voorwaarden

Een afspraak afzeggen:
Kunt u niet komen op een afspraak? Meld dit dan minimaal 24 uur van tevoren. Zonder tijdige afzegging wordt het volledige tarief in rekening gebracht.

Vergoeding zorgverzekering


0-18 jaar:

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Met zowel gemeente Wormerland als met gemeente Zaanstad heb ik een contract. Dit betekent dat de hulp volledig vergoed wordt als u in deze gemeenten woont. U heeft wel een gemeentelijke beschikking nodig; hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig of een andere indicatie (bijvoorbeeld via Jeugdzorg)

Volwassenen:

U heeft een verwijzing van uw huisarts nodig waarin staat aangegeven wat het probleem is en wat de vermoedelijke diagnose is.

Basisgezondheidszorg wordt vergoed door de verzekeraar. Met de meeste verzekeraars heb ik contracten. Gaat u dus goed na bij uw verzekeraar wat u vergoed krijgt. Dit is de verantwoordelijkheid van de client zelf

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kunt u meer vergoed krijgen.

Om extra te kunnen profiteren van de door de verzekeraar aangeboden vergoedingen via de basisverzekering, kan het raadzaam zijn de verzekering aan te passen (naturapolis versus restitutiepolis) of een aanvullende verzekering af te sluiten.

Tarieven

De kosten voor een consult bestaande uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten voorbereidings- en administratietijd, bedraagt 85 euro.

Telefonisch consult/afspraak: 20 euro

E-mail consult: 20 euro

Indien u niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, krijgt u een herinnering. Bij de tweede herinnering worden 12,50 euro administratiekosten berekend.

Wanneer na twee herinneringen geen betaling is ontvangen zal ik een incassobureau inschakelen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de cliënt.

NIP-lidmaatschap-klachtregeling

Ik ben als GZ psycholoog lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen, de beroepsvereniging voor psychologen.De klachtenregeling loopt ook via het NIP