Volwassenen

Volwassenen

U kunt zich aanmelden voor:

 • Angst- en spanningsklachten, fobieën
 • Depressie, somberheid, piekeren
 • Overbelasting, overspannenheid, burnout
 • Verwerking van ziekte, handicap
 • Rouwverwerking
 • Lichamelijke problemen waarvoor geen direct medische oorzaak is.
 • Dwanggedachten en -handelingen
 • Levensfaseproblematiek
 • Traumatische ervaringen

Werkwijze

Na uw aanmelding maken we een afspraak voor een intakegesprek. Meestal is dit al binnen een week. In dit gesprek verkennen we wat er aan de hand is, wat de problemen zijn, maar ook wat (nog) goed gaat. Daarna wordt er een behandel voorstel gedaan. Meestal zijn 4 tot 8 consulten genoeg om zelf verder te kunnen. Dit hangt natuurlijk af van de aard en ernst van de klachten.


Mijn aanpak is duidelijk, concreet en oplossingsgericht. Waar nodig onderzoeken we wat er speelt. Reflecteren, inzicht verwerven en vaardigheden aanleren zijn enkele technieken die heel veel kunnen helpen.


Zowel de duur als de inhoud van de behandeling zullen samen met u besproken worden. Niet alleen voorafgaand aan de behandeling, maar ook tijdens de behandeling. U wilt natuurlijk wel weten wat er gebeurt en waarom. Regelmatig evalueren is van belang om zowel de doelen van de therapie als de manier waarop we bezig zijn bij te stellen.
Waar nodig zult u oefeningen en opdrachten meekrijgen. Deze opdrachten kunnen meer inzicht geven in uw eigen gedrag/gevoel en kunnen u helpen om te oefenen met wat in de therapie besproken is.

Behandeling:

Behandelmethoden waarmee ik werk in mijn praktijk zijn onder andere:

  • Gedragstherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Probleemoplossende therapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Vraaggerichte therapie
  • EMDR (traumagerelateerde klachten)
  • Psycho-educatie

 

aanmeldingsformulier