Kinderen en Adolescenten

Kinderen

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Het is constant proberen, zoeken en aanpassen. Het vraagt veel flexibiliteit en creativiteit maar ook duidelijkheid, helderheid en geduld.
Gelukkig kom je er meestal zelf wel uit. Als dat niet lukt heb je vaak al wat aan hulp en suggesties van familie en vrienden. Alleen heb je soms professionele hulp nodig. Als je het gevoel hebt dat het niet lukt, ook al doe je nog zo je best. Je hebt al van alles geprobeerd en het helpt niet. Als je ziet dat het niet goed gaat met je kind en je je zorgen maakt over zijn/haar ontwikkeling.

Ik heb als Kinder- en Jeugdpsycholoog veel ervaring met allerlei soorten problemen, van lichte psychosociale problemen tot aan ernstige problemen en stoornissen.
Voor kortdurende eerstelijns psychologische zorg aan kinderen, jongeren en hun ouders kunt u bij mij terecht. Vaak  zijn 4-8 consulten al genoeg om er voor te zorgen dat u en uw kind weer verder kunnen.

Indien nodig kunnen er meer consulten plaatsvinden of kan er doorverwezen worden naar meer intensieve, gespecialiseerde hulp.

 

Adolescentie

De adolescentie is voor veel ouders een moeilijke fase in de opvoeding. Vaak is het voor de adolescent zelf nog veel lastiger. En soms loopt de adolescent een beetje vast. Of een heleboel!
Soms hebben de ouders een probleem met de adolescent. En soms heeft de adolescent een probleem met de ouders. Het is daarom belangrijk om goed uit te zoeken wie er nou eigenlijk een probleem heeft…
Soms is het goed om gesprekken te voeren met ouders/verzorgers en adolescent samen. Maar vaak heeft de adolescent behoefte aan eigen hulp en ondersteuning. Steunende, inzichtgevende en versterkende gesprekken zijn dan zinvol. In overleg met u en de adolescent worden afspraken gemaakt over de begeleiding. Zodat u samen weer verder kunt.

Met welke problemen kunt u bij mij terecht?

U kunt bij mij terecht voor:

  • Gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Uw kind is bijvoorbeeld druk, onzeker, snel boos, somber, verdrietig, somber, angstig, legt moeilijk contact, heeft problemen met leeftijdsgenoten, heeft problemen met slapen, eten of zindelijkheid, heeft vaak hoofd- of buikpijn, heeft moeite met rouwverwerking of heeft moeite met een echtscheiding.
  • Problemen op school.Uw kind gaat niet graag naar school, is faalangstig, kan zich slecht concentreren, is hoogbegaafd of presteert niet goed.
  • Problemen in de omgang ouder (verzorger) -kind. Uw kind luistert niet, is driftig, maakt veel ruzie, vraagt veel aandacht, trekt zich terug of is te afhankelijk.
  • Problemen in de ontwikkeling van het kind:. Er is mogelijk een achterstand of stoornis, bijvoorbeeld ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum.

Aanmelden

Iedereen kan zijn/haar adolescent (11-18 jaar) aanmelden.
U kunt op eigen initiatief uw kind aanmelden, maar meestal is er een verwijzing van uw huisarts nodig.
Wanneer u gescheiden bent mag ik uw kind alleen zien wanneer de andere ouder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Indien u voor uzelf als ouder een consult wilt dan kan dit zonder toestemming van de andere ouder.

aanmeldingsformulier

Werkwijze

Tijdens een telefoongesprek vertelt u kort over de reden van aanmelding. Ook beantwoord ik eventuele vragen over de procedure en de tarieven. Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats met -indien mogelijk- beide ouders. Afhankelijk van het probleem en de leeftijd van uw kind, is hij/zij ook bij het intakegesprek aanwezig.

In het intakegesprek verkennen we de problemen en wat er allemaal aan de hand is. 
Afhankelijk van de situatie is het soms mogelijk om direct met adviezen te komen. Soms is verder onderzoek nodig.

Dit kan zijn:

  • telefonisch contact met speelzaal, kinderdagverblijf, school, huisarts of specialist.
  • Een observatie van het kind thuis, op de peuterspeelzaal, op het kinderdagverblijf of de school.

Uiteraard gebeurt dit alleen met uw toestemming.

Over het algemeen is het handig als beide ouders aanwezig zijn bij de behandeling. Maar dit is niet altijd nodig. Afhankelijk van de problematiek en de mogelijkheden kan bekeken worden wat het beste is. 

Hierna volgt een adviesgesprek waarin ik u mijn bevindingen vertel en met een voorstel kom. Dit kan inhouden: individuele behandeling of begeleiding van het kind, faalangsttraining of training sociale vaardigheden op individuele basis, ouderbegeleiding, gezinsbegeleiding, begeleiding van school, etc.

Ik bied eerstelijns psychologische zorg. Indien gewenst werk ik samen met andere hulpverleners en hulpverlenende instanties. Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met uw informatie.


Mijn aanpak is duidelijk, concreet, doel- en oplossingsgericht. 


Zowel de duur als inhoud van de begeleiding zullen samen met u besproken worden. Niet alleen voorafgaand aan de begeleiding maar ook tijdens de begeleiding. U wilt natuurlijk wel weten wat er gebeurd en waarom.