CURRICULUM VITAE

PERSOONSGEGEVENS:

 • Naam: Erik van Bruggen
 • Adres: Dorpsstraat 34 B
 • Postcode: 1531 HM
 • Plaats: Wormer
 • Telefoon: 075-7726911
 • Mobiel: 0620924857
 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • Website: www.evanbruggen.nl
 • GZ-registratie: 12-2-1999


OPLEIDINGEN:

 • EMDR, 2012
 • Oplossingsgericht werken, 2011
 • Verkorte opleiding supervisor en coaching , NHG 2007-2009
 • Studie Psychologie, afstudeerrichting Kinder- en Jeugd
 • psychologie, Vrije Universiteit, Amsterdam. 1984-1990
 • Academie voor Lichamelijke Opvoeding, Den Haag 1980-1984
 • Studie Motorische Remedial Teaching, Rijksuniversiteit Utrecht. 1984-1986

WERKZAAMHEDEN:

 • Psycholoog docent bij het Juliuscentrum, centrum gezondheidswetenschappen
  en eerstelijns geneeskunde, UMC Utrecht, vanaf 2001
 • Docententrainingen voor DSH,Deskundigheidsbevordering huisartsen , Landelijke cursus. Vanaf 2005
 • Zelfstandig psycholoog, werkzaam in oa. onderwijs als trainer, methodiekontwikkelaar, coach en projectleider 1998-heden
 • Werkzaamheden voor 2knowhow, trainingsbureau in Leiden
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog Jeugdhuis Middelveld, Residentiële orthopedagogische hulp aan moeilijk lerende kinderen en jongeren, Stichting Welzijn- en Gezondheidszorg, Leger des Heils, Amsterdam, 1989-2001
 • Particulier psycholoog, werkzaam als psychodiagnosticus bij de toelating van leerlingen voor LWOO en praktijkonderwijs,ROC-Amsterdam, 2000-2002
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog bij ‘ de Kombinatie’, ambulante hulp aan zwakbegaafde en zwakzinnige kinderen met psychiatrische problematiek, Paedologisch Instituut,Duivendrecht, 1994-1999
 • Opdrachten als trainer en methodiekontwikkelaar voor de afdeling Gedragstherapie van het Paedologisch Instituut, Duivendrecht op het NOVA college, Amsterdam
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog bij OC Amstelmonde,Residentiele hulp aan moeilijk lerende kinderen en jongeren,
 • Stichting De Opbouw, Uithoorn, 1998-1999
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog VSO-LOM ‘De IVVO’, Wormerveer,. 1993-1994
 • Leraar Lichamelijke Opvoeding VSO-MLK ‘De Brug Assendelft, 1984-1994
 • Leraar Motorische Remedial Teaching en judo, VSO-LOM ‘IVVO’, Wormerveer, 1990-1993

GEVOLGDE CURSUSSEN/STUDIEDAGEN EN SYMPOSIA:

 • EMDR, basiscursus, 2012
 • Oplossingsgerichte therapie, basis en verdieping, 2010

Verschillende WONCA congressen, incl geven van workshops (Florance, Amsterdam, Istanboel, Mexico

 • Nascholingscursus voor docenten bij de huisartsenopleiding, bureau 2know how 1990-1993
 • Cursus “Evidence based medicin”, UMC 2003
 • Docententraining bij de huisartsopleiding 2002
 • Onderwijs in kleine groepen, Onderwijsinsitituut UMC Utrecht (3 en 17 april 2002)
 • Psychopathologie bij kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap, Erasmus Medical Organisation, Rotterdam (18-5-2001)
 • Studiedag Diagnostiek van de sociaal-emotionele ontwikkeling 2001, Nederlands Instituut voor Postacademisch Onderwijs,Leiden (accrediteringsnummer 2001
 • Congres ‘ Via-Via, reflecties op begeleidingsinterventies bij sociaal-emotionele problemen in het onderwijs’, NWO en NIP (2-2-2000)
 • Congres ‘Aardigst duurt het langst’, over sociale vaardigheidstrainingen, NIP (9-4-1999)
 • Cursus ‘Vast en zeker’, voorkomen en behandelen van ernstige gedragsproblemen van verstandelijk gehandicapten’ 1998 Paedologisch Instituut Duivendrecht
 • Symposium ‘Beïnvloeding van agressief gedrag in de kinderleeftijd” (5-6-1998)
 • Cursus ‘Overzicht van de ontwikkelingsstoornissen volgens de DSM IV’ , PAO 1996
 • Cursus Goldsteintherapie (sociale vaardigheidstraining) RINO, Amsterdam, 1999
 • Cursus ontwikkelingsstoornissen en psychopathologie bij kinderen PAOS, Utrecht 1986


REGISTRATIES:

 • Vanaf februari 1999: registratie GZ Psycholoog in het BIG register.
 • Vanaf april 1999: registratie Kinder- en jeugdpsycholoog bij het NIP

BESTUUR:

 • Bestuurslid Stichting club Extra, club voor aangepast sporten 2000-2001 voor kinderen met een motorische handicap

Opdrachtgevers:

 • Iederslandcollege. Amsterdam
 • Amstelveencollege, Amstelveen
 • H. Wesselink college , Amstelveen
 • P. Nieuwlandcollege. Amsterdam
 • Calandcollege, Amsterdam
 • Regenboogschool, Amsterdam
 • Nova college, Esprit scholengroep Amsterdam,
 • ROC-vmbo Amsterdam
 • De Hunnerberg, justitiële instelling (jeugdgevangenis), Nijmegen
 • Talita Koemi, ZMLK, Nijmegen
 • Wellant college , Rijnsburg
 • Beatrixschool-Niewegein (BO)
 • Emmaschool-Hoofddorp (SVO)
 • Driestar college-Leiden
 • Heerenlanden college-Leerdam
 • Alfrinkcollege-Zoetermeer
 • Openbare scholengemeenschap Bijlmer- Amsterdam ZO
 • Katholiek Drents College-Emmen
 • Emelwerda college- Emmeloord
 • DaafGelukschool-Haarlem (SO)

LEZINGEN EN VOORDRACHTEN:

 • ”Reflectie tijdens het leergesprek, medisch specialisten,
 • Cursus “ omgaan met fouten”, voor specialisten in opleiding, UMCU
 • Cursus voor beginnende huisartsopleiders, UMCU
 • LOVAH congres, jan 2009
 • Begeleide intervisie, huisartsengroep Driebergen
 • Op Mathilde symposium voor huisartsopleiders over ‘het geven van 2004
  opdrachten’, UMCU
 • ‘ Training of teachers in general practice’, 2003
 • Inter university centre of Dubrovnik
 • Op Mathilde symposium voor huisartsen over coaching, UMC, 2003
 • Studiedag op Nova college voor alle 270 docenten over 2003  leerlingbegeleiding en zorgstructuur
 • Studiedag Alfrinkcollege Zoetermeer over aanpak lastig gedrag 2002
 • Op tweedaags Kinder-en Jeugdpsychiatisch congres ‘Premiere’ 1998 van Triversum in Alkmaar over ‘De Kombinatietraining’, september 1998
 • Voor Jeugdartsen in opleiding ‘sociale vaardigheden en 1998
 • Vaardigheidstekorten, signalering en preventie’ TNO, Leiden.
 • Voor medewerkers Gemeentelijk Paedologisch Instituut 1998  “mediatietherapie bij leerkrachten”.
 • Voor leerkrachten (200) op het NOVA college 1989
 • “Leerkrachtbegeleiding en sociale vaardigheidstrainingen”
 • Op het Paedologisch Instituut, Duivendrecht voor psychiaters, 1995 psychologen en orthopedagogen over begeleiding van leerlingen met psychosociale problemen in het onderwijs
 • Gastcolleges ‘Leerlingen met gedragsproblemen’, Academie voor 2002-2009
  Lichamelijke Opvoeding
 • Voor OC Middelveld en Project Arbeidstoeleiding van het 1999-2001
 • Leger des Heils trainingen over ontwikkelingspsychologie en gedragstherapeutische technieken
 • Voor sociaal psychiatrisch verpleegkundigen bij de RIAGG’s 1997 te Amsterdam de training “Trainer sociale Vaardigheden”
 • Voor OC Middelveld en de Kombinatie verschillende 1994-1999
 • Opleidingen tot ‘Trainer sociale vaardigheden’
 • Voor leerkrachten Lichamelijke Opvoeding in de Zaanstreek 1986 de cursus ‘Motorische Remedial Teaching’


PUBLICATIES:

 • De Kombinatietraining, een sociale vaardigheidstraining voor moeilijk lerende kinderen. ACCO, 1999.
 • Artikel ‘Ambulante psychiatrische hulp voor verstandelijk gehandicapte kinderen. In ‘Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid’, maart 1997 (met H. van Leeuwen en E. den Teuling, beide kinder- en jeugdpsychiater).
 • Artikelen “Lastige leerlingen” in ‘12-18’, tijdschrift voor het voortgezet onderwijs, maart en aprilnummer, 2001
 • Artikel “De Zorglijn” in ’12-18’, tijdschrift voor het voortgezet onderwijs, oktober 2002
 • Artikel “Aanpak lastig gedrag op NOVA college”, ism H. Winkel, Tijdschrift voor leerlingbegeleiders, jaargang 26, nummer 6
 • Artikel “Zorglijn buigt gedrag om” ism H. Winkel, in Didaktief, jaargang 34, nummer 3, maart 2004
 • “Gids didactische werkvormen’ , 2004, eigen uitgave
 • “lastige leerlingen”, artikel in brochurereeks van 12 tot 18, 2006
 • “artikel “samen opvoeden”, in ’12-18’, tijdschrift voor het voortgezet onderwijs, november 2007OVERIG:

 • Naast de bovengenoemde sociale vaardigheidstraining heb ik “de Zorglijn” ontwikkelt, een leerlingvolgsysteem op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling voor het voortgezet onderwijs (zie de website: evanbruggen.nl)
 • Bij huisartsenopleiding heb ik verschillende onderwijsprogramma’s ontwikkelt.